We wsi Nowy Majdan w gminie Wojsławice zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem po scaleniowym. W 2014 roku pieniądze pochodzące z oszczędności województwa lubelskiego po zrealizowanych pracach scaleniowych, trafiły m.in. do gminy Wojsławice, a konkretnie do Nowego Majdanu.

Uroczystości ostatniego dnia Zlotu rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych sprzed Ratusza do kościoła parafialnego. Następnie odprawiona została msza św. z okazji obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz w intencji Uczestników Zlotu, po której miejsce miały uroczystości patriotyczne przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

Drugi dzień Zlotu rozpoczął się spotkaniami w ZSP w Wojsławicach Kolonii. Prelekcje i dyskusje dotyczące historii Wojsławic spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony osób przybyłych na spotkanie. Dyrektor szkoły Andrzej Czerniej mówił o wielokulturowości Wojsławic, Andrzej Pilipiuk wspominał bitwy i potyczki prowadzone na ziemi wojsławickiej, Natalia Jędruszczak zaprezentowała wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie Wojsławic, natomiast Paweł Kiernikowski przedstawił najważniejsze wydarzenia dotyczące naszej gminy. Wspólna dyskusja zaowocowała pomysłami do dalszych działań.

W ramach obchodów Jubileuszu 580-lecia Wojsławic w dniach 1,2,3 maja 2015r. zorganizowany został Pierwszy Ogólnopolski Zlot Wojsławian. Bogaty program Zlotu rozpoczął się w piątek 1 maja spotkaniem z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego, podczas którego Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski dokonał podsumowania działań przyczyniających się do rozwoju naszej gminy, od momentu doprowadzenia elektryczności w 1950 r. aż po inwestycje ostatniego okresu.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w Domu Kultury tuż po obchodach 71 rocznicy bitwy o Wojsławice miała miejsce inna rocznica, mianowicie 30-lecie założenia Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic. Władze gminy wręczyły obecnemu prezesowi Marianowi Lackowskiemu okolicznościowy grawerton za szczególne zasługi na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice.

17 kwietnia mieszkańcy Wojsławic uczcili pamięć poległych, którzy 17 kwietnia 1944 zginęli w bitwie o Wojsławice. Bitwa rozpoczęła się w Rozięcinie, gdzie zginął przywódca partyzantów radzieckich major Nikołaj Fiodorow i w tym miejscu zaczęły się obchody. O godzinie 7:30 - jest to godzina rozpoczęcia walk - przedstawiciele władz na czele z Wójtem Gminy oraz mieszkańców Rozięcina złożyli hołd przy pomniku, który jest symbolicznym miejscem rozpoczęcia bitwy.

Już 17 kwietnia zapraszamy na obchody 71 Rocznicy Bitwy pod Wojsławicami oraz na 30-lecie działalności Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic. 

W dniu 25.03.2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Hucie w gminie Wojsławice. Aktywna działalność mieszkańców tej miejscowości wspierana przez władze samorządowe zaowocowała powstaniem drugiego w gminie tego typu miejsca (pierwsza świetlica wiejska powstała we wsi Rozięcin).

Komisja Europejska zaakceptowała już wszystkie programy na nowe perspektywę budżetu Unii Europejskiej. 26 lutego odbyła się uroczystość otwarcie nowej perspektywy finansowej UE dla Polski. Aktualnie trwają pracę w rządzie do precyzujące zasady naboru wniosku.

Przez cztery kolejne soboty na przełomie stycznia i lutego 2015 roku wędkarze z Wojsławic pracowali społecznie przy oczyszczaniu dna stawu w Wojsławicach i wzmocnieniu wysepki.