W niedzielę 30 sierpnia 2015r. w Wojsławicach odbyły się Dożynki Gminne 2015. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14:00 mszą św. odprawioną w intencji rolników na placu targowym. Liturgii przewodniczył ks. dr Grzegorz Grabarczyk w asyście ks. Zbigniewa Karbowniczka, ks. kan. Janusza Rynia, ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka i ks. Marcina Zielińskiego.

W dniach 17-19 lipca odbyły się X Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach. Podczas trzech dni uczestnicy wzięli udział w kilkudziesięciu punktach programu związanych z postacią Jakuba Wędrowycza, wykreowaną przez pisarza Andrzeja Pilipiuka.

 

W dniu 24 czerwca 2015 roku do parafii rzymskokatolickiej w Wojsławicach przybył ks. Arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski,

W niedzielę 21 czerwca 2015r. w Wojsławicach odbył się XIV Powiatowy Przegląd Pieśni Religijnej „Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać Panie”. Do konkursu zgłosiło się 30 wykonawców, soliści i zespoły, łącznie około 100 osób. Gościliśmy artystów z powiatu łęczyńskeigo, janowskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego oraz chełmskiego. Wśród nich były osoby, które niezmiennie od wielu lat uczestniczą w kolejnych edycjach Przeglądu i tworzą razem z nami jego historię, oraz osoby, z którymi spotkaliśmy się po raz pierwszy.

W niedzielę 19 lipca 2015r. odbyło się uroczyste otwarcie zbiornika wodnego przy ul. Uchańskiej. Infrastrukturę towarzyszącą nad Wojsławickim stawem wybudowano w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.

W pierwszym półroczu 2015 roku przeprowadzono niezbędne prace ukierunkowane na doprowadzenie stadionu na ul. Grabowieckiej w Wojsławicach do stanu używalności.

Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Witoldów. Prawie 400 m bieżących drogi zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych otrzymało nową nawierzchnię asfaltową i oznakowanie. Wykonane roboty są efektem otrzymanej promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka w dniu 4 marca 2015 r. 

Od kwietnia 2015 roku możemy parkować na nowo oddanym parkingu przy targowicy. Prace przy modernizacji starego placu rozpoczęły się w styczniu tego roku i trwały do połowy marca. Dzięki sprzyjającej pogodzie i dobrej firmie wykonującej to zadanie możliwa była jego realizacja w tak krótkim czasie - mówi Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice.

Pomnik patrona miejscowej szkoły - Tadeusza Kościuszki poddany został liftingowi. Od samego rana pracownicy formy oczyszczali metodą piaskowanie. Dzięki zastosowanej metodzie piaskowania została usunięta warstwa brudu, kurzu i mchu porastającego cały pomnik. Postument odzyskał swoją pierwotną barwę. Teraz pomnik ukazuje swoje odnowione oblicze.

Ten wygodny i nowoczesny samochód o pojemności silnika 2,2. Przeznaczony jest on do przewozu 9 osób, posiada także przystosowanie do przewozu 2 wózków inwalidzkich. Uroczyste przekazanie samochodu nastąpiło w dniu 17 czerwca 2015r.