Gmina Wojsławice odnowiła budynek, w którym mieści się między innymi gminna biblioteka. Remont  obejmował naprawę dachu i kominów, wymianę okien i drzwi oraz docieplenie ścian. Wykonane prace przyniosą wymierne korzyści, poprawił się wygląd centrum miejscowości i liczymy na obniżenie kosztów ogrzewania – mówi wójt Henryk Gołębiowski.

W Putnowicach-Kolonii oficjalnie otwarto wyremontowaną świetlicę wiejską w strażnicy OSP. Został też zorganizowany festyn rodzinny, w ramach akcji promującej projekt FIO. Odbyło się także szkolenie z zakresu zapobiegania pożarom.

2,5 km nowej nawierzchni, remonty dróg gruntowych, remiz strażackich, przebudowa przepustów, wymiana przystanków autobusowych, nowe oświetlenie uliczne, wiele pozyskanych dotacji z zewnątrz – to wszystko udało się wykonać w gminie Wojsławice w ciągu niespełna dziewięciu miesięcy br. Gdyby nie wdrożony w gminie rok temu plan oszczędnościowy, trudno byłoby te wszystkie zadania zrealizować. A rok jeszcze się nie kończy…

W ostatnich tygodniach w gminie Wojsławice cztery wsie wzbogaciły się o przebudowane drogi z nowymi nawierzchniami. Otrzymały je: Stary Majdan, Trościanka, Rozięcin i Putnowice Wielkie - Kurytyny.

Wizytacja kanoniczna to ważne wydarzenie w życiu każdej parafii. Jest ono okazją do podsumowań i refleksji nad tym, co udało się zrobić przez ostatnie pięć lat. Takie podsumowanie w parafii św. Michała Archanioła w Wojsławicach odbyło się 5 czerwca br. z udziałem ks. bp Mieczysława Cisło.

Występy zespołu „Mada – Bis” działającego przy GCKSiT w Wojsławicach przed kilkutysięczną publicznością, nie tylko z terenu województwa lubelskiego, stanowi ogromną promocję naszej gminy i otwiera nowe horyzonty do rozwoju grupy.

W Urzędzie Gminy Wojsławice odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Wojsławice. W trakcie narady mieli oni możliwość zapoznania się z założeniami do projektu scalenia gruntów, zgłoszenia do niego pytań i uwag.

W maju w Wojsławicach pojawiła się pierwsza siłownia pod chmurką. Przy stawie na ulicy Uchańskiej postawiono 5 urządzeń do ćwiczeń.

Władze gminy korzystając ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym postanowiły z dniem 1 kwietnia 2016 r. utworzyć centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Wojsławice. Co to oznacza? Na pewno będzie taniej! 

Dwie ochotnicze straże pożarne z gminy Wojsławice i stowarzyszenie „Szansa” wykazały się determinacją, i udowodniły, że odrobina dobrych chęci wystarczy, by zdobyć pieniądze z zewnętrznych źródeł. Trzy Stowarzyszenia działające w Gminie Wojsławice dostały dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.