Dziesięciu bezrobotnych z gminy Wojsławice uczestniczyło w projekcie "Dobra droga do pracy". Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WL na lata 2014 – 2020.

Zakończyły się prace przy remoncie chodnika w ulicy Uchańskiej w Wojsławicach. To główna arteria komunikacyjna Wojsławic będąca drogą wojewódzką od Małochwieja Dużego do Teratyna, która następnie prowadzi do Hrubieszowa i przejścia granicznego w Zosinie.

W niedzielę, 18 grudnia w Ratuszu odbyła się III Wigilia Wojsławian.

Uroczystość rozpoczął Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, który z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym. Do życzeń przyłączył się Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. W imieniu Powiatu Chełmskiego złożył je także Tomasz Szczepaniak – Wicestarosta Chełmski. Ks. Zbigniew Kasprzyk – Proboszcz Parafii w Wojsławicach podkreślił religijny wymiar tego święta, a przebywający w parafii rekolekcjonista – ks. dr Waldemar Głusiec z Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie odczytał z Pisma Świętego fragment o narodzeniu Jezusa. Życzenia złożył także ks. mitrat Jan Łukaszuk z parafii prawosławnej w Chełmie, która opiekuje się zabytkową cerkwią.

Zgodnie z zapowiedziami władz, w Gminie Wojsławice pojawiły się trzy nowe przystanki autobusowe: w Stadarni, Putnowicach Wielkich i ulicy Chełmskiej w Wojsławicach.

Od niedawna Urząd Gminy ma swój oficjalny kanał w serwisie youtube, w którym publikowane są filmy promujące gminę Wojsławice. Obecnie znajduje się tam 5 filmów. Sukcesywnie będą pojawiać się kolejne pozycje.

"WOJSŁAWIAK” to gazeta wydawana przez gminę, która opisuje bieżące wydarzenia. To także element kontaktowania się z mieszkańcami i informowania ich o tym, co się dzieje w gminie i w poszczególnych wsiach.

Pierwszego grudnia 2016 roku mijają dwa lata od dnia złożenia ślubowania przez wójta i radnych gminy Wojsławice. Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice uważa, że połowę obecnej kadencji należy uznać za udaną, bowiem spłacając duże długi poprzedników, gospodarujemy oszczędnie i rozsądnie, co pozwoliło na zapewnienie w budżecie środków na realizację zadań własnych i rozwój gminy. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne. Złożyliśmy kilka wniosków i przygotowujemy kolejne projekty o dofinansowanie ze środków unijnych. Podnosimy poziom realizacji zadań w sferze oświaty i kultury oraz podejmujemy działania aktywizujące i integrujące środowiska lokalne, współpracując równocześnie z byłymi mieszkańcami Wojsławic.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach w celu kształtowania poczucia tożsamości kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Wojsławice w odniesieniu do bogatej przeszłości ich małej ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego podjęto realizację zadania „Trzy Kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic”. Projekt składał się z trzech etapów. Pierwszy stanowiły pogadanki na temat historii miejscowości, przeprowadzane przez nauczycieli wśród uczniów ZSP w Wojsławicach-Kolonii. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie trzydniowych warsztatów wokalno-instrumentalnych dla blisko 30-to osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojsławice, podczas których uczestnicy poznawali dawne pieśni kultury żydowskiej, ukraińskiej i polskiej. Warsztaty prowadzone były przez muzyków Zespołu Muzyki Dawnej „FLORIPARI” z Zamku Królewskiego na Wawelu.

Gmina Wojsławice dokonuje sukcesywnej wymiany na nowe oraz odnawia istniejące przystanki autobusowe. W ostatnich dniach zakończono odnowę i remont murowanego przystanku w Witoldowie przy drodze wojewódzkiej Lublin – Hrubieszów. Jego wygląd przykuwa uwagę podróżujących, gdyż został on poddany gruntownemu remontowi. Otrzymał nowy dach i dwa nowe okna, został otynkowany i pomalowany, podłoga wyłożona została kostką brukową. Zamontowana została także solidna i estetyczna drewniana ławka.

 

Gmina Wojsławice wzięła udział w ogólnopolskiej wystawie plenerowej „Podróż w kolorze. Polska. Lubelskie Naj…”, która odbyła się 8 października br. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Miała ona na celu prezentację ciekawych miejsc i ciekawostek turystycznych, geograficznych, historycznych oraz kulturalnych.