Dożynki Gminne 2017 w Wojsławicach rozpoczęły się 27 sierpnia 2017 r. mszą św. odprawioną w intencji rolników na placu targowym.

W niedzielę 9 lipca 2017 r. w Wojsławicach rozbrzmiewał głos wielokulturowości. Bogaty program kulturalny przykuł uwagę zarówno mieszkańców naszej gminy jak i turystów.

Gmina Wojsławice wykonała remonty gruntowych dróg dojazdowych do pól w większości sołectw. Prace udało się zakończyć w lipcu, co zapewni mieszkańcom lepszą dostępność do gruntów rolnych w trakcie żniw.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach otrzymała nowy samochód pożarniczy. Pojazd marki renault zastąpił wysłużonego i awaryjnego stara.

Remizo-świetlica w Putnowicach-Kolonii została gruntownie odnowiona. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, którzy aktywnie włączyli się w prace remontowe.

W dniu 28.05.2017r. na terenie Gminy Wojsławice odbył się zlot kombatantów. Wojsławice były jednym z punktów bogatego programu  XIV Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego zorganizowanego w 73 rocznicę jego sformowania.

12 czerwca odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Wojsławice wspólnie z sesją sołtysów. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojsławice z wykonania budżetu za 2016 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojsławice z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

W sobotę 20 maja 2017r. mieszkańcy gminy Wojsławice wzięli udział w promowaniu naszego regionu w Warszawie na Skwerze Hoovera na Krakowskim Przedmieściu.

3 maja 2017 r. w Wojsławicach odbyły się uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73 rocznicy Bitwy pod Wojsławicami, która rozegrana została 17 kwietnia 1944 r.

Rozstrzygnięto  drugą edycję plebiscytu na Samorządowca 2016 roku organizowanego przez tygodnik "Nowy Tydzień". W dziesiątce najlepszych samorządowców był Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy Wojsławice, który  zajął 3 miejsce w grupie samorządowców z powiatu chełmskiego i miasta Chełm.