Remizo-świetlica w Putnowicach-Kolonii została gruntownie odnowiona. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, którzy aktywnie włączyli się w prace remontowe.Przekazane im przez Gminę Wojsławice materiały budowlane zostały wykorzystane do wykonania robót malarskich na zewnątrz budynku. Uporządkowano i zagospodarowano także teren wokół świetlicy. W ubiegłym roku przeprowadzono prace remontowe wewnątrz budynku.