W dniu 28.05.2017r. na terenie Gminy Wojsławice odbył się zlot kombatantów. Wojsławice były jednym z punktów bogatego programu  XIV Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego zorganizowanego w 73 rocznicę jego sformowania.Patronat honorowy nad zlotem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej co świadczy o jego randze. Uroczystość ta była okazją do wspomnienia o mieszkańcach naszej gminy, którzy służyli także w I Drezdeńskim Korpusie Pancernym i polegli w walce o wolną ojczyznę.

Na uroczystość przybyli płk. Eugeniusz Praczuk Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, przedstawiciele Zarządu  Żagańskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Jan Borowik z i Jan Żyłowski z Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,  Franciszek Golik Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Jan Rogowski członek I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, płk. Łukasz Ćwik Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, płk. Sławomir Kułaga Dowódca Garnizonu Chełm, płk. Marian Staniak Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, Agnieszka Drapsa Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Zdzisław Bruszkiewicz Przewodniczący Stowarzyszenia "Pokolenia" Oddział w Chełmie, Maria Sawka Stowarzyszenie Sybiraków w Chełmie, Dorota Michalska Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Drezdeńskiego Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, Bożena Mazgowska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 4 Drezdeńskiej Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce, Ewa Grusza Dyrektor Zespołu Szkół w Strupinie Dużym, Grzegorz Świca Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Sawinie, Justyna Starko-Gadzała Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii, przedstawiciele Zespołu Szkół w Dubience, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, wojska, szkół i OSP,  Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, radni Rady Gminy Wojsławice na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Adamem Łopockim oraz licznie zgromadzeni kombatanci, mieszkańcy gminy, harcerze i młodzież szkolna.

Rozpoczęto uroczystości Mszą Świętą w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach celebrowaną przez ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka. Po zakończeniu mszy uczestnicy zlotu udali się do kaplicy w Majdanie Ostrowskim gdzie złożono wieńce i hołd przed tablicą upamiętniającą poległych uczestników II Wojny Światowej. Następnie odbyły się uroczystości przy pomniku poległych w Bitwie pod Wojsławicami w 1944 r. Otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, który powitał przybyłych gości i uczestników zlotu. W dalszej części uroczystości głos zabrał płk. Eugeniusz Praczuk Wiceprezes  Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Harcerze z Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii przeprowadzili Apel Poległych, po którym przedstawiciele kombatantów, służb mundurowych i samorządowych złożyli wieńce przy pomniku.

Po części oficjalnej zgromadzonych gości zaproszono na część artystyczną do Domu Kultury. Piękną inscenizację, która była formą rozmowy o ojczyźnie jej historii i bohaterach przedstawili uczniowie ZSP w Wojsławicach – Kolonii. Akademia przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli: Marta Daniłowicz, Ewa Koler i Olimpia Grabarczuk.