3 maja 2017 r. w Wojsławicach odbyły się uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73 rocznicy Bitwy pod Wojsławicami, która rozegrana została 17 kwietnia 1944 r. Przemarszem Pocztów Sztandarowych i delegacji  do kościoła rozpoczęto obchody  uroczystości patriotycznych. Mszę świętą w intencji Ojczyzny sprawował ks. kan. Zbigniew Kasprzyk i ks. Marcin Zieliński. Następnie poczty sztandarowe, delegacje władz samorządowych, instytucji i organizacji działających na terenie gminy Wojsławice, przedstawiciele służb mundurowych i zaproszeni goście złożyli wieńce przy pomniku Tadeusza Kościuszki i pomniku Poległych w bitwie pod Wojsławicami.

Uroczystości w Domu Kultury rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy Wojsławice oraz Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Podczas części artystycznej  wystąpił dziecięcy zespół "Promyki" pod kierunkiem Magdaleny Wicińskiej,  Chór "Wojsławianie" pod kierunkiem Pawła Czekaja, grupa taneczna "Iskierki" pod kierunkiem Teresy Lackowskiej i Bożeny Zduńczuk oraz Alina Kowalska. Zwieńczeniem uroczystości była inscenizacja słowno-muzyczna, mówiąca o historii naszego kraju w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej ZSP w Wojsławicach-Koloni, przygotowana pod opieką nauczycieli: Marty Daniłowicz, Olimpii Grabarczuk i Ewy Koler.

Ważnym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia harcerskiego przez harcerzy Drużyny Wojsława, należącej do ZHP Hufiec Chełm, a działającej przy ZSP w Wojsławicach-Kolonii.

      Przyrzeczenie to ,,rytuał” harcerski, podczas którego harcerze z dumą wypowiadają  znamienne słowa,  opisujące  trzy  podstawowe zasady wychowawcze  obowiązujące w harcerstwie: służba, braterstwo i  samodoskonalenie. Po kilkumiesięcznym  trwaniu w próbnej drużynie 12 harcerzy przystąpiło do uroczystego złożenia przyrzeczenia, które rozpoczęto przemarszem harcerzy i odśpiewaniem  hymnu harcerskiego ZHP „Wszystko co nasze Polsce oddamy”. Złożenie przyrzeczenia poprzedziła krótka gawęda dotycząca symboliki krzyża  i  lilijki harcerskiej oraz elementów harcerskiego  stroju. Gawędę wygłosił hm Ryszard Nagrodzki.

     W drugiej części nastąpił najważniejszy  moment.  Harcerki i harcerze z uniesioną ręką  powtarzali  słowa Przyrzeczenia Harcerskiego:   

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść

chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

  NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY."

      Przyrzeczenie harcerskie odebrał hm Jerzy Krawczyk. Ceremonię zakończył słowami:  „Od tej pory  jesteście  pełnoprawnymi   członkami Związku Harcerstwa Polskiego”.

      Następnie cała drużyna otrzymała  krzyże i  książeczki harcerskie , które wręczyli harcerzom: wójt gminy  Henryk Gołębiowski i dyrektor szkoły Justyna Starko -  Gadzała. Opiekunami grupy harcerskiej są nauczyciele: Elżbieta Łopocka i Zbigniew Chodorowski.

    - Tak ważną chwilę, jaką było złożenie przyrzeczenia harcerskiego, harcerze zapamiętają na długo. Z okazji tego wielkiego wydarzenia wszystkim harcerzom życzymy wytrwałości w pracy harcerskiej na kolejne  lata oraz wielu niezapomnianych przygód na harcerskim szlaku – mówi wójt Gołębiowski.