Dziesięciu bezrobotnych z gminy Wojsławice uczestniczyło w projekcie "Dobra droga do pracy". Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WL na lata 2014 – 2020.Koszt prac wyniósł 40 tys. zł., z czego 19 500 zł. to wartość robocizny. Na zakup materiałów budowlanych w ramach projektu wydano 10 tys. zł., zaś koszt pozostałych materiałów wykorzystanych przy remoncie pokrył samorząd gminy. Teoretyczna część szkoleniowa odbyła się w Wojsławickim ratuszu, natomiast część praktyczna projektu odbyła się w remizo-świetlicy w Nowym Majdanie, gdzie uczestnicy projektu po okiem instruktora wylali posadzki, ułożyli płyty kartonowo-gipsowe, wygospodarowali pomieszczenia na łazienkę, wc i kotłownię. Wszystko odmalowali, w małej sali ułożyli płytki na podłodze a przy oknach zamontowali parapety. Wyremontowali również garaż. Dzięki temu wewnętrzna część budynku zmieniła się nie do poznania.

Przy remoncie świetlicy kursantów wspomagali sołtys Grzegorz Łoś i radny Dariusz Popek a także  przedstawiciele OSP Nowy Majdan, którzy wcześniej wymienili okna, drzwi wejściowe i ewakuacyjne oraz instalacje elektryczną. Została zamontowana nowa brama wjazdowa do garażu samochodu strażackiego. Prace te zostały sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozyskanych przez OSP oraz z funduszu sołeckiego.

         Pięć osób uczestniczących w projekcie aktualnie odbywa staż w Urzędzie Gminy Wojsławice. W ramach tego stażu wykonują prace związane głównie z remontami remizo-świetlic OSP.