Zakończyły się prace przy remoncie chodnika w ulicy Uchańskiej w Wojsławicach. To główna arteria komunikacyjna Wojsławic będąca drogą wojewódzką od Małochwieja Dużego do Teratyna, która następnie prowadzi do Hrubieszowa i przejścia granicznego w Zosinie.Chodnik był w bardzo złym stanie technicznym, dlatego też wójt gminy Wojsławice  Henryk Gołębiowski podejmował działania, aby to zadanie wykonać . O jego realizacje w poprzednich kadencjach rady gminy zabiegała także radna Alicja Jabłońska, ale dopiero teraz, to zadanie udało się skutecznie zrealizować. Gmina Wojsławice złożyła stosowny wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, który został zakwalifikowany do realizacji. Wartość robót wyniosła około 263 tys zł, z czego ZDW przekaże na ten cel około 95 tys zł, a gmina Wojsławice około 168 tys. zł. Odcinek nowego chodnika  ma  długość  1 kilometra. 34 posesje otrzymały nowe utwardzone wjazdy.  Natomiast na odcinku 460 metrów wymieniono na nowe krawężniki. Między chodnikiem, a jezdnią urządzono trawnik. Chodnik prowadzi od Warsztatu Terapii Zajęciowej do skrzyżowania prowadzącego do szkoły, przychodni zdrowia, przychodni stomatologicznej , a następnie do ulicy Rynek, czyli do gminy, kościoła, banku przystanku autobusowego, targowiska gminnego i punktów handlowych.

Przebudowany chodnik  poprawił przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych oraz poprawił wygląd estetyczny ulicy Uchańskiej – podsumowuje wójt gminy  H.G.Natomiast sołtys ulicy Uchańskiej Mariusz Kumowski pomimo że mieszka po drugiej stronie wyremontowanego chodnika, nie kryje swojego zadowolenia z faktu zrealizowania tego zadania w jego sołectwie, a szczególnie z tego, że po robotach uzupełniających wszyscy otrzymali takie same wjazdy do swoich posesji. Ten remont był konieczny, a ulica wygląda zupełnie inaczej. Sołtys składa podziękowania władzom gminy Wojsławice  za podjęcie tego tematu.