Projekt pn. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź” będący projektem partnerskim 6 gmin zrzeszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 974 274,22 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 675 290,85 zł. Celem głównym projektu jest poprawa bazy rekreacyjno – turystycznej gmin uczestniczących w projekcie poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru przy zbiornikach wodnych na terenach gmin partnerskich. Gmina Wojsławice jest Partnerem projektu.

Przedmiotem przedsięwzięcia na terenie Gminy Wojsławice jest dalsze zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wojsławicach, w tym:

•             Budowa ciągu spacerowego przy istniejącym zbiorniku wodnym w Wojsławicach (510 m2);

•             Budowa pomostów wędkarskich – 5 szt.;

•             Budowa magazynu drewnianego na sprzęt;

•             Budowa altany z kominkiem;

•             Zakup i montaż oświetlenia (lampy solarne) – 7 szt.;

•             Zakup i ustawienie ławek – 5 szt.;

•             Zakup i ustawienie śmietniczek - 5 szt.;.

Wartość inwestycji realizowanej na terenie gminy Wojsławice wynosi około 200 tys. zł. Kwota dofinansowania 85 %. Realizację projektu przewiduje się w 2017 roku.