"WOJSŁAWIAK” to gazeta wydawana przez gminę, która opisuje bieżące wydarzenia. To także element kontaktowania się z mieszkańcami i informowania ich o tym, co się dzieje w gminie i w poszczególnych wsiach.

Gazeta dostarcza wiedzy o realizacji budżetu i zadań realizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne. W latach 2015 – 2016 wydano 11 numerów tego czasopisma. Gazeta jest także dostępna w wersji elektronicznej na stronie http://www.wojslawice.eurzad.eu/wojslawiak-p-1159.html