Gmina Wojsławice odnowiła budynek, w którym mieści się między innymi gminna biblioteka. Remont  obejmował naprawę dachu i kominów, wymianę okien i drzwi oraz docieplenie ścian. Wykonane prace przyniosą wymierne korzyści, poprawił się wygląd centrum miejscowości i liczymy na obniżenie kosztów ogrzewania – mówi wójt Henryk Gołębiowski.


Z uwagi na to że budynek znajduje się na obszarze nadzoru konserwatora zabytków wszystkie prace, w tym dobór kolorów dachu i tynku elewacji zewnętrznej uzgadniany był z konserwatorem zabytków.

- W przyszłym  roku gmina zamierza ocieplić cokół i wykonać opaskę odwadniającą wokół budynku. Planujemy również  rewitalizację skweru Tadeusza Kościuszki znajdującego się w sąsiedztwie - dodaje wójt.