W Putnowicach-Kolonii oficjalnie otwarto wyremontowaną świetlicę wiejską w strażnicy OSP. Został też zorganizowany festyn rodzinny, w ramach akcji promującej projekt FIO. Odbyło się także szkolenie z zakresu zapobiegania pożarom.


Zrealizowany projekt ma za zadanie stworzyć miejsce spotkań sprzyjające integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz poprawę życia mieszkańców na wsi. Symboliczną wstęgę przecięli wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski, sołtys wsi, Małgorzata Piróg oraz członek zarządu OSP w Putnowicach-Kolonii, Adam Mołodecki. 

Wszystkie te zadania udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Putnowicach - Kolonii ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto Rada Sołecka wsi na wykonanie prac remontowych przeznaczyła pieniądze z funduszu sołeckiego. W wyniku przeprowadzonych robót dokonano adaptacji małej sali remizo-świetlicy na miejsce zabaw i opieki dla dzieci, wyremontowano także dużą salę, w której zostały odmalowane ściany, a starą zniszczoną podłogę zastąpiono płytkami ceramicznymi oraz wybudowano kominek. Rok wcześniej została wymieniona instalacja elektryczna budynku. W pracach remontowych i adaptacyjnych wzięło udział 50 mieszkańców, którzy wspólnie przepracowali ponad 800 godzin.

 - To już trzecia świetlica zorganizowana w tej kadencji samorządu gminnego – podkreśla wójt gminy Henryk Gołębiowski i obiecuje, że gmina przeznaczy fundusze jeszcze na wymianę dachu oraz docieplenie całości budynku.