Wizytacja kanoniczna to ważne wydarzenie w życiu każdej parafii. Jest ono okazją do podsumowań i refleksji nad tym, co udało się zrobić przez ostatnie pięć lat. Takie podsumowanie w parafii św. Michała Archanioła w Wojsławicach odbyło się 5 czerwca br. z udziałem ks. bp Mieczysława Cisło.


Pasterz Lubelskiego Kościoła spotkał się w filialnej kaplicy w Majdanie ze zgromadzoną na uroczystej eucharystii cząstką parafi alnej wspólnoty, do której skierował homilię, uwrażliwiając w Roku Miłosierdzia Bożego na miłosierdzie bliźniego, przywołując piękną postać misjonarki miłosierdzia Matki Teresy z Kalkuty. 

W świetlicy domu parafialnego Dostojnego Gościa przyjęła Rada Duszpasterska Parafii. Pasterza Lubelskiego Kościoła poinformowano o dobrej współpracy z księdzem proboszczem przy wykonywaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych pięknej, zabytkowej świątyni i domu parafialnego. 

Na mszy świętej, którą celebrował ks. proboszcz Zbigniew Kasprzyk ks. biskupa przywitał gospodarz gminy - wójt Henryk Gołębiowski. Podziękował księdzu biskupowi za wspieranie podejmowanych przez parafię zadań duszpasterskich, kulturalnych i gospodarczych. Zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę samorządu gminy z parafią oraz realizowane przez parafię prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele, dzwonnicy i otoczeniu kościoła. Ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań duszpasterskich, gospodarczych, z życia religijnego i kulturalnego parafii. 

Dzięki dobrej współpracy z rodakami parafia w Wojsławicach otrzymała od mieszkających w Lublinie państwa Dąbrowskich dwa obrazy: Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast mieszkaniec Wojsławic Marek Wepa namalował i podarował parafii obraz błogosławionego Stanisława Mysakowskiego - męczennika urodzonego w Wojsławicach. Obrazy zostały poświęcone przez ks. biskupa w trakcie wizytacji kanonicznej. Natomiast Edmund Jarosiewicz z Gdańska przekazał gminie działkę gruntu z przeznaczeniem na dodatkową drogę do cmentarza parafialnego, a Andrzej Pilipiulk z Krakowa wspólnie z Markiem Farfosem z Wojsławic wydali album „U Świętego Michała w Wojsławicach”. 

W ramach wizytacji kanonicznej odbyło się także spotkanie ks. biskupa w Ratuszu z wójtem, radą gminy, sołtysami, pracownikami jednostek organizacyjnych gminy i urzędu gminy. 

Następca Apostołów celebrował mszę św., w czasie której wygłosił homilię i udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowania. Dary Ducha Świętego otrzymało 26 gimnazjalistów. Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej poprzez systematyczne spotkania formacyjne młodzież przygotował ks. wikariusz Marcin Zieliński. 

Rodak parafi i Wojsławice - ks. dr Grzegorz Grabarczyk świętował także jubileusz 10 rocznicy święceń kapłańskich. Młodzież skierowała do dostojnego Jubilata serdeczne życzenia wielu łask Bożych w pasterskiej posłudze na chwałę Pana. Gratulacje, wraz z życzeniami, jubilatowi przekazał również wójt gminy Henryk Gołębiowski. Na koniec ks. biskup Mieczysław z okazji wizytacji biskupiej parafii wojsławickiej serdecznie podziękował ks. proboszczowi kanonikowi Zbigniewowi Kasprzykowi za ogrom prac konserwatorsko - remontowych przy kościele parafialnym.