Występy zespołu „Mada – Bis” działającego przy GCKSiT w Wojsławicach przed kilkutysięczną publicznością, nie tylko z terenu województwa lubelskiego, stanowi ogromną promocję naszej gminy i otwiera nowe horyzonty do rozwoju grupy.


Zespół może poczyścić się występami za które otrzymuje wysokie notowania. Między innymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach został zorganizowany 15 maja br. VI Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej – Werbkowice 2016. Celem festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenek Maryjnych. Międzypowiatowy charakter Festiwalu stwarzał możliwość konfrontacji dorobku artystycznego oraz integracji zespołów śpiewaczych naszego regionu, doskonalenia warsztatu wokalnego i wymiany doświadczeń uczestników i instruktorów.

Komisja konkursowa przy ocenie występów brała pod uwagę dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonywanych utworów oraz ogólną prezentację zespołu. Zaszczytne III miejsce przyznano zespołowi „Mada – Bis” z Wojsławic.

Tak wysokie miejsce w szeroko obsadzonym konkursie to wielki sukces zespołu i promocja gminy Wojsławice w regionie. 

Kolejnym dużym wydarzeniem dla zespołu „Mada-Bis” był koncert organizowany w ramach cyklu imprez profi laktycznych „Niećpa” 2 czerwca br. w hali MOSiR w Lublinie. Gwiazdą wieczoru był znany polski artysta Kamil Bednarek. Support zagrał zespół STO% z Piotrkiem Nagielem – muzykiem, który współpracował z całą plejadą polskich gwiazd sceny rockowej. 

Zanim to jednak nastąpiło, całe wydarzenie miał okazję otworzyć zespół wokalny „Mada – Bis”. Można było go wysłuchać w przebojach zespołu Boney M oraz utworze ,,Jak nie my to kto”. Zespół również występował na obchodach 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 12 czerwca w Depułtyczach Królewskich. 

W marcu br. zespół powrócił pod skrzydła GCKSiT w Wojsławicach. Zespół promuje gminę Wojsławice na różnych koncertach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych. Obecny skład zespołu liczy 6 dziewcząt z terenu gminy Wojsławice i z Chełma. Od początku istnienia zespołu instruktorem jest Magdalena Wicińska - obecnie instruktor amatorskiego ruchu artystycznego GCKSiT w Wojsławicach. 

Zespołowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!