W Urzędzie Gminy Wojsławice odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Wojsławice. W trakcie narady mieli oni możliwość zapoznania się z założeniami do projektu scalenia gruntów, zgłoszenia do niego pytań i uwag.


W spotkaniu udział wzięli: Anna Dragan - zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografi i i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz Szymon Skromak - przedstawiciel Wojewódzkiego Biura Geodezji Terenów Rolnych w Lublinie. 

Dzięki przeprowadzonemu scaleniu w obrębie Wojsławic kilkakrotnie zmniejszy się liczba działek posiadanych przez rolników, a przede wszystkim zostaną wybudowane nowe drogi dojazdowe do pól. W sumie powstanie 48 km dróg, w tym 7 km dróg asfaltowych w miejscowościach o gęstym zaludnieniu, 21 km dróg utwardzonych płytami betonowymi i 20 km dróg gruntowych urządzonych i wyprofi lowanych. Ponadto projekt scalenia gruntów w Wojsławicach przewiduje wytyczenie terenu na ul. Grabowieckiej pod zbiornik wodny o powierzchni około 10 ha, wyznaczenie miejsc na 4 wieże widokowe oraz naturalne źródła wody i wąwozy.

- Scalenie gruntów niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków gospodarowania dla rolników, uporządkuje sprawy ewidencyjne i ułatwi realizację przedsięwzięć turystycznych – uważa Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.