Dwie ochotnicze straże pożarne z gminy Wojsławice i stowarzyszenie „Szansa” wykazały się determinacją, i udowodniły, że odrobina dobrych chęci wystarczy, by zdobyć pieniądze z zewnętrznych źródeł. Trzy Stowarzyszenia działające w Gminie Wojsławice dostały dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich był skierowany do młodych stowarzyszeń. OSP w Nowym Majdanie dostała dotację w wysokości 5 000 zł, zaś w Putnowicach-Kolonii – 4 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty remiz i zorganizowanie w nich wiejskich świetlic. 

- Warto było sformalizować działalność OSP poprzez ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, bo ten fakt między innymi pozwolił im wziąć udział w tym konkursie – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. – W minionym roku w KRS zarejestrowano pięć jednostek OSP. Powstały także Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice oraz Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Rozięcin. Od początku swojego urzędowania stawiam na aktywizację społeczności lokalnych i organizację stowarzyszeń. Liczne szkolenia, jakie miały miejsce w urzędzie gminy, a dotyczyły tworzenia organizacji pozarządowych, ich funkcjonowania, przyniosły efekty. Na terenie gminy działa już ich 15 – podkreśla Gołębiowski. 

Swojego zadowolenia z uzyskanego dofinansowania nie kryją Grzegorz Łoś - prezes OSP w Nowym Majdanie, jednocześnie sołtys wsi, Dariusz Popek - radny gminy i członek zarządu OSP, Mirosław Mołodecki - prezes OSP oraz Małgorzata Piróg – sołtys wsi. Wszyscy zapewniają, że z marszu biorą się za remonty. – Dodatkowe pieniądze w połączeniu z funduszem sołeckim z bieżącego roku i pracą wolontariacką mieszkańców oraz strażaków – ochotników pozwolą nam wykonać najpilniejsze prace przy odnowieniu świetlic – mówią zgodnie. – Świetlice będą tętnić życiem.

Dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 2 500 zł dostało też Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Wojsławic i gminy Wojsławice „Szansa”, którego prezesem jest Agnieszka Romańczuk. Uznanie w oczach ekspertów oceniających wnioski zyskał przygotowany przez stowarzyszenie projekt „Rodzice dzieciom – integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami z terenu gminy Wojsławice”. 

- Cieszy fakt, że aż trzy stowarzyszenia z naszej gminy dostały dofinansowanie, najwięcej w całym województwie – mówi wójt H. Gołębiowski. – To pokazuje, że członkowie stowarzyszeń są aktywni, chcą szukać pieniędzy z zewnętrznych źródeł. Przed dwoma laty z tego samego programu pieniądze otrzymały dwie wsie z naszej gminy: Rozięcin na remont krynicy i studni oraz Turowiec na budowę placu zabaw dla dzieci. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic otrzymało dotację na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Wojsławicach. 

Do konkursu ogłoszonego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zostało złożonych 479 wniosków, z czego 378 pozytywnie oceniono pod względem formalnym. Do dofinansowania zakwalifi kowano 111 projektów. Przygotowane przez ochotnicze straże pożarne w Nowym Majdanie i Putnowicach Kolonii wnioski zostały wysoko ocenione i umieszczone na pozycjach szóstej oraz siódmej listy rankingowej.