W Turowcu odsłonięto pomnik upamiętniający pomordowanych 10 kwietnia 1944 r. przez ukraińskich nacjonalistów mieszkańców Putnowic – Kolonii z gminy Wojsławice, Busieńca i Kurmanowa z gminy Białopole oraz Maziarni z gminy Żmudź. Uroczystość odbyła się w 72. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń.


Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji pomordowanych w kościele p.w. św. Barbary w Turowcu, koncelebrowaną przez ks. Krzysztofa Gałana, dyrektora wydziału ds. Wychowania Katolickiego w Archidiecezji Lubelskiej oraz ks. Zbigniewa Karbowniczka, proboszcza parafi i rzymskokatolickiej w Turowcu. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na cmentarz parafialny, gdzie jest zlokalizowany pomnik. 

Drugą część uroczystości rozpoczął Henryk Gołębiowski, wójt Gminy Wojsławice. Referat historyczny dotyczący wydarzeń z 10 kwietnia 1944 r. wygłosił Leon Popek z Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W dalszej części uroczystości odsłonięto i poświęcono pomnik oraz złożono wieńce i kwiaty. W imieniu rodzin pomordowanych głos zabrała Teofi la Luboń z Lublina, córka zamordowanego Józefa Szpunara, główna inicjatorka uroczystości. Wszyscy uczestnicy wydarzenia swoją obecnością dali świadectwo patriotyzmu i dowód temu, że nie można pozostawać obojętnym wobec ogromu cierpień i ludzkich dramatów zadanych naszym rodakom tylko dlatego, że byli Polakami. Oddali hołd pomordowanym i okazali solidarność z bliskimi tragicznie zmarłych. 

Odsłonięcie pomnika zbiegło się z przypadającą na 10 kwietnia br. 72. rocznicą tragicznych wydarzenia tamtego okresu. Tablica upamiętniająca zawiera 30 nazwisk osób pomordowanych i wykonana jest z czarnego granitu. Koncepcję formy pomnika zamordowanych pozytywnie zaopiniował Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie. Pomnik zaprojektowany i został wykonany przez Zbigniewa Mazurka z Wojsławic. Fundusze na jego wykonanie w części pozyskano od Wojewody Lubelskiego. Pozostałe pieniądze  pochodziły z budżetu gminy Wojsławice.