Władze gminy korzystając ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym postanowiły z dniem 1 kwietnia 2016 r. utworzyć centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Wojsławice. Co to oznacza? Na pewno będzie taniej!


- W Urzędzie Gminy Wojsławice będzie funkcjonowała komórka, która zajmie się wspólną obsługa finansową, organizacyjną i administracyjną dla urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki – wyjaśnia wójt Henryk Gołębiowski. - Celem takiej zmiany jest koncentracja służb finansowych, usprawnienie obsługi, wprowadzenie elektronicznego prowadzenia księgowości, wspólne zakupy, wspólne przetargi. Umożliwi to także zastępstwa księgowych w przypadku ich nieobecności w pracy, a w dalszej perspektywie zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji. Zmiany te nie spowodują zwolnień dotychczasowych księgowych, ale możliwe będą przeniesienia na zwalniane naturalnie stanowiska (przejście na emeryturę) w UG lub jednostkach organizacyjnych. Zapewnią także większy nadzór nad realizacją budżetu jednostek organizacyjnych przez wójta i skarbnika.