Oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców inwestycja drogowa w Kukawce została wykonana. Na początku nowej kadencji radni gminy Wojsławice objechali wszystkie swoje drogi gminne, by poznać ich stan i ustalić zadania na najbliższe lata. W miejscowości Kukawka zauważyli 600 metrowy odcinek drogi z żużlu. Mieszkańcy Kukawki wspominają, że w okresie lata nie można było otworzyć okna, gdyż kurz wdzierał się do domów i nie można było oddychać. Tenże odcinek drogi prowadzi do pól, łąk i zagród mieszkańców. Odbywał się tam duży ruch. Już podczas tego objazdu, zorganizowanego z inicjatywy radnego Mirosława Radomskiego, wójt Henryk Gołębiowski uznał, że tą drogę trzeba wyremontować. Zaczęliśmy więc szukać jakiegoś dofinansowania z zewnątrz. Pojawił się nabór wniosków u Marszałka Województwa Lubelskiego. Wniosek gminy został pozytywnie oceniony i otrzymał dotację celową województwa lubelskiego w wysokości 50 tysięcy złotych. Przeprowadzony przetarg okazał się bardzo korzystny dla gminy, gdyż zgłosił się oferent, który zaproponował cenę o ponad 120 tysięcy niższą niż przewidywał kosztorys inwestorski. Ostatecznie zadanie zostało wykonane za kwotę 142.773 zł, a więc gmina dołożyła ze swojego budżetu 92.773zł. Wykonawca szybko uporał się z robotami, a mieszkańcy Kukawki sami nadzorowali wykonywane prace. Dzisiaj cieszą się z nowej drogi, bo mają piękny asfalt, który zapewnia komfort jazdy i bezpieczeństwo i jak twierdzą zajrzała do nich z opóźnieniem cywilizacja na miarę XXI wieku. Długo oczekiwana droga stała się faktem. Mieszkańcy dziękują wójtowi, radzie gminy, radnemu i sołtysowi z Kukawki za jej wykonanie. Wójt wspólnie z mieszkańcami przeszedł drogę pieszo w obu kierunkach. Na zakończenie wycieczki stwierdził, że droga wygląda imponująco, a mieszkańcom odpowiedział, że skoro cieszą się z tej drogi, to on też cieszy się razem z nimi. To nasze wspólne dzieło – powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Wójt Gminy Wojsławice – Henryk Gołębiowski.