W niedzielę 19 lipca 2015r. odbyło się uroczyste otwarcie zbiornika wodnego przy ul. Uchańskiej. Infrastrukturę towarzyszącą nad Wojsławickim stawem wybudowano w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.

Liderem projektu była gmina Leśniowice, partnerami gmina Żmudź, Dorohusk, Wojsławice i Huszcza (Ukraina) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 udało pozyskać się ponad 10 mln zł dla wszystkich uczestników projektu. Pozyskane fundusze przeznaczone zostały na modernizację zbiorników wodnych i budowę infrastruktury turystycznej w gminach realizujących projekt oraz na działania promocyjne i integrujące mieszkańców. Na terenie gminy Wojsławice zrealizowano między innymi:

1. Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Wojsławicach polegające na wykonaniu: promenady spacerowej, pomostu spacerowo – widokowego, wiaty grillowej z utwardzeniem  i chodnikiem, instalacji elektryczno – oświetleniowej zbiornika.

2. Przy drogach wjazdowych do Wojsławic ustawiono  – 4 szt. witaczy.

3. Wykonano remont drogi gminnej Ostrów – Kolonia – Horodysko na długości 1,780 km.

4. Zakupiono sprzęt pływający: pontony – 2 szt., rowery wodne – 5 szt., kajaki – 5 szt

Poświęcenia obiektu dokonał ks.kan. Zbigniew Kasprzyk. Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli możliwość bezpłatnego korzystania z kajaków i rowerów wodnych. Nad bezpieczeństwem osób pływających po stawie czuwała grupa ratowników WOPR z Chełma. Występy artystów ludowych: zespołu „Rakołupianki” z Rakołup, „Kumowianki” z Kumowa Majorackeigo, kapeli „Żmudziaki” ze Żmudzi i zespołu „Lucky 7” działającego przy GCK w Wojsławicach zakończył barwny korowód prowadzony przez szczudlarza Pirata i jego Majtków. Dalsza część uroczystości odbyła się na targowicy i na scenie zaprezentowały się grupy taneczne Dance Kids i Dance Group działające przy GCK w Wojsławicach, zespół „Lucky 7”, „Mada-Bis”, Roman Lackowski (pochodzący z Witoldowa), Adrian Makar (zwycięzca programu „Mam Talent”) oraz ukraiński zespół „Opalinka ” z Huszczy. Gwiazdą wieczoru był zespół „Solaris”, koncert którego zgromadził rzeszę fanów muzyki disco-polo.