W pierwszym półroczu 2015 roku przeprowadzono niezbędne prace ukierunkowane na doprowadzenie stadionu na ul. Grabowieckiej w Wojsławicach do stanu używalności.

Jeszcze w okresie zimy zamontowana została brama wjazdowa na stadion, gdyż miłośnicy sportów samochodowych wykonywali na płycie stadionu tzw. „bączki”. Następnie wykonano remont drogi dojazdowej. Na stadionie pojawiły się także wiaty stadionowe dla „gości” i „gospodarzy”, które zamieniły szpecącą konstrukcję z blachy. Można także siedzieć na odbudowanych ławkach, a drewniany „wychodek” został zamieniony na ToiToi-a.

To jest pierwszy etap prac umożliwiający bieżące korzystanie ze stadionu. Natomiast generalna jego przebudowa planowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. Gmina posiada już koncepcję remontu i zagospodarowania stadionu.

Tak było:

 

 

Tak jest: