Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Witoldów. Prawie 400 m bieżących drogi zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych otrzymało nową nawierzchnię asfaltową i oznakowanie. Wykonane roboty są efektem otrzymanej promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka w dniu 4 marca 2015 r. 

 

Przetarg na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 112705L od km 1+420 do km1+805 w miejscowości Witoldów zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.” odbył się w dniu 14 maja 2015 r. W jego wyniku złożono 3 oferty, z których najkorzystniejsza okazała się złożona przez konsorcjum:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa. Koszt wykonania prac wyniósł 101 032,45 zł.

Droga w Witoldowie przed remontem

Droga przed remontem

 

Droga po remoncie

Droga po remoncie