Od kwietnia 2015 roku możemy parkować na nowo oddanym parkingu przy targowicy. Prace przy modernizacji starego placu rozpoczęły się w styczniu tego roku i trwały do połowy marca. Dzięki sprzyjającej pogodzie i dobrej firmie wykonującej to zadanie możliwa była jego realizacja w tak krótkim czasie - mówi Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice.

Obiekt został wyremontowany w ramach projektu pt. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wojsławice poprzez budowę placu parkingowego wraz z zadaszeniami”, który realizowany był przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres wykonanych prac obejmował położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, zdemontowanie szpecącego ogrodzenia, na rzecz murku z siedziskami oraz ustawienie pięciu wiat z siedziskami. Plac wzbogacił się także o dwa słupy ogłoszeniowe, a stary trójnożny słup energetyczny wymieniony został na nowoczesny pojedynczy. Obiekt ma służyć mieszkańcom i gościom na co dzień jako parking i miejsce na odpoczynek.