Ten wygodny i nowoczesny samochód o pojemności silnika 2,2. Przeznaczony jest on do przewozu 9 osób, posiada także przystosowanie do przewozu 2 wózków inwalidzkich. Uroczyste przekazanie samochodu nastąpiło w dniu 17 czerwca 2015r. Samochód został zakupiony przez Gminę Wojsławice. Jego koszt to 134,439 zł. Kwota w wysokości 70,000 zł pokryta została z dotacji PRFON, natomiast pozostałą część kosztów pokryto ze środków gminnych. Samochód wzbudził wielką radość uczestników WTZ ich rodzin. Poświęcenia samochodu dokonał ks. kan. Zbigniew Kasprzyk – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach, a przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, Przewodniczący Rady Gminy Adam Łopocki, Kierownik WTZ Krystyna Kniaziu, przedstawiciel rodziców Barbara Strycharczuk  oraz w imieniu uczestników WTZ Krzysztof Siatka. Uroczystościom towarzyszyła wspólna słodka biesiada uczestników WTZ, pracowników, rodziców i zaproszonych gości.