We wsi Nowy Majdan w gminie Wojsławice zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem po scaleniowym. W 2014 roku pieniądze pochodzące z oszczędności województwa lubelskiego po zrealizowanych pracach scaleniowych, trafiły m.in. do gminy Wojsławice, a konkretnie do Nowego Majdanu. Dzięki przeprowadzonym pracom scaleniowym, kilkakrotnie zmniejszyła się ilość działek posiadanych przez rolników, a przede wszystkim wybudowane zostały drogi dojazdowe do pól. Około 7 kilometrów dróg, to trzy metrowe drogi z płyt jombo i obustronne pobocza z kamienia drogowego o szerokości 1 metra. Natomiast około 10 kilometrów to wyprofilowane drogi gruntowe.

Radny Gminy Wojsławice Dariusz Popek, były sołtys wsi jest zadowolony z wykonanych prac scaleniowych. „Miałem przed scaleniem 44 działek, a teraz mam tylko 6, a nowymi drogami mogę jechać na piatym biegu” . Będąc sołtysem zbierałem podpisy chętnych rolników na przeprowadzenie scalenia. W ciągu tygodnia zebrałem wymaganą ilość podpisów.”

Natomiast Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, który zaangażował się w wybór Nowego Majdanu do scalenia jeszcze jako sekretarz powiatu chełmskiego, cieszy się, że przybyło mu kilkanaście kilometrów dróg, bez wykładania kasy z budżetu gminy. Zadanie scaleniowe w Nowym Majdanie kosztowało ponad trzy miliony złotych, które pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego realizatorem było Starostwo Powiatowe w Chełmie.