Uroczystości ostatniego dnia Zlotu rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych sprzed Ratusza do kościoła parafialnego. Następnie odprawiona została msza św. z okazji obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz w intencji Uczestników Zlotu, po której miejsce miały uroczystości patriotyczne przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

Festyn na placu targowym „Majówka 2015” rozpoczął się akademią przedstawioną przez uczniów ZSP w Wojsławicach Kolonii. Montaż słowno-muzyczny zwieńczył taniec poloneza. Dalsza część występów miała charakter rozrywkowy i prezentowała dorobek artystyczny grup działających przy GCK w Wojsławicach jak i grup z Białopola, Sawina i Chełma.

W trakcie trwania festynu zwiedzać można było Izbę Tradycji. Liczba osób zwiedzających przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów i wyniosła niemal 200.

Komitet Organizacyjny na czele z Wójtem Gminy Henrykiem Gołębiowskim serdecznie dziękuje Uczestnikom Zlotu za przybycie i aktywny udział w spotkaniach oraz wszystkim osobom włączającym się w organizację uroczystości i grupom artystycznym za uświetnienie obchodów Jubileuszu 580-lecia Wojsławic.

Galeria