Prelekcje i dyskusje dotyczące historii Wojsławic i Wojsławian

Drugi dzień Zlotu rozpoczął się spotkaniami w ZSP w Wojsławicach Kolonii. Prelekcje i dyskusje dotyczące historii Wojsławic spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony osób przybyłych na spotkanie. Dyrektor szkoły Andrzej Czerniej mówił o wielokulturowości Wojsławic, Andrzej Pilipiuk wspominał bitwy i potyczki prowadzone na ziemi wojsławickiej, Natalia Jędruszczak zaprezentowała wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie Wojsławic, natomiast Paweł Kiernikowski przedstawił najważniejsze wydarzenia dotyczące naszej gminy. Wspólna dyskusja zaowocowała pomysłami do dalszych działań.

Zwiedzanie Świątyń

Zwiedzanie świątyń rozpoczęto od kościoła rzymsko-katolickiego. Ksiądz proboszcz Zbigniew Kasprzyk przedstawił historię świątyni oraz udostępnił uczestnikom Zlotu kroniki parafialne. Spotkanie uświetnił występ Chóru Wojsławinie. O godz. 15:00 w miejscowej cerkwi odprawione zostały nieszpory. Liturgię sprawował ks. prodziekan Wadim Sztemburskij oraz ks. prof. Adam Weremijewicz.

W budynku synagogi odbyło się symboliczne otwarcie Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej.

Spotkanie z okazji 110 rocznicy powstania ZNP

Kolejnym punktem drugiego dnia Zlotu było spotkanie z okazji 110 rocznicy działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizowane w ZSP w Wojsławicach Kolonii. Podczas spotkania 6 zasłużonych nauczycieli (Lodwich Jadwiga, Skiba Urszula, Ostrowska Janina, Nizio Agnieszka, Polak Marian, Nizio Stanisław) uhonorowanych zostało Odznaką 50 lat przynależności do ZNP, którą wręczała Ewa Suchań Członek Zarządu Głównego ZNP w Warszawie, Jerzy Lipert Wiceprzewodniczący Powiatowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Chełmie oraz Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice. Organizatorem spotkania była Alicja Jabłoński Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Wojsławicach.

Spotkanie integracyjne

Spotkania towarzyskie zorganizowane w sobotni wieczór były doskonałą okazją do integracji byłych jak i obecnych mieszkańców gminy Wojsławice. Czas spędzany w gronie znajomych umilał zespół orkiestry dętej „Rytmy”, pod kierownictwem Janusza Bogatko.