W dniu 25.03.2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Hucie w gminie Wojsławice. Aktywna działalność mieszkańców tej miejscowości wspierana przez władze samorządowe zaowocowała powstaniem drugiego w gminie tego typu miejsca (pierwsza świetlica wiejska powstała we wsi Rozięcin).

Przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Henryk Gołębiowski, Przewodniczący Rady Gminy Adam Łopocki oraz Skarbnik Gminy Alfreda Kudyba nie kryli podziwu dla podejmowanych przez mieszkańców Huty działań na rzecz swojego środowiska i na dowód swego uznania, chęci pomocy i współpracy przekazali na rzecz świetlicy telewizor LED oraz wieżę Hi-Fi

Nowo otwarta świetlica prowadzona będzie przez Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy wsi Huta, na czele którego stoi Prezes Wioletta Guz, a wspierają ją pozostali członkowie zarządu: Mirosław Chmielewski, Anna Kowalczuk, Damian Mazurek oraz Beata Poznańska. Stowarzyszenie liczy 20 osób. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem świetlicy sprawować będzie Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.

Członkowie stowarzyszenia własnymi siłami wykonali remont budynku byłej szkoły podstawowej, który znów zacznie tętnić życiem oraz uporządkowali teren wokół szkoły. Będzie to miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To element integracji całej wsi.