Komisja Europejska zaakceptowała już wszystkie programy na nowe perspektywę budżetu Unii Europejskiej. 26 lutego odbyła się uroczystość otwarcie nowej perspektywy finansowej UE dla Polski. Aktualnie trwają pracę w rządzie do precyzujące zasady naboru wniosku.

Żeby skutecznie skorzystać z kolejnej szansy na rozwój dzięki funduszom europejskim, Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski od pierwszych dni swojego urzędowania podejmuje działanie przygotowawcze do pozyskania środków unijnych.

Na początku przedstawiłem swoją autorską strategię rozwoju gminy – mówi Henryk Gołębiowski – musi ona być uwzględniona w stosownych dokumentach i programach. Nowym dokumentem wymaganym przy wnioskach będzie gminny program gospodarki niskoemisyjnej. Natomiast konkretne planowane zadania wymagają projektów budowlanych wraz z pozwoleniami i kosztorysami.

W miesiącu lutym 2015 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawców 5 projektów budowlanych na: przebudowę szkoły w Majdanie, remont świetlico-garażu w Majdanie Nowym, remont remizo – świetlicy w Hucie, remont Synagogi w Wojsławicach oraz modernizacja stadionu przy ul. Grabowieckiej.

Wyłoniono także wykonawców aktualizacji strategii rozwoju gminy i programu gospodarki niskoemisyjnej. W trakcie wyłaniania jest także wykonawca projektu przebudowy targowiska w Wojsławicach oraz remizy OSP w Wojsławicach.

Najwięcej zadań do realizacji na terenie gminy Wojsławice wpisuje się w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ale będziemy szukać także swojej szansy w innych programach – mówi Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice.

Zadania planowane do wykonania w okresie obecnej perspektywy unijnej są realizację programu wyborczego obecnego wójta gminy, który dalszy rozwój gminy upatruje poprzez inwestycje oraz aktywizację środowisk lokalnych w zakresie rozwiązywania ich problemów.