Mieszkańcy Rozięcina należą do najaktywniejszych w gminie Wojsławice. Właśnie w tej miejscowości powstaje pierwsza w gminie świetlica wiejska. Świetlicę wiejską w Rozięcinie będzie prowadzić Grupa Odnowy Wsi Rozięcin, która formalizuje swoją działalność poprzez uczestnictwo w stowarzyszeniu. Mieszkańcy tej miejscowości wykazali się dużym zgraniem i aktywnością w rozwiązywaniu problemów swojej wsi. Własnymi siłami wyremontowali remizę OSP, a w lipcu 2014 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Powiatu w Chełmie zorganizowali festyn integracyjny. Realizowali też projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Odbudowa krynicy i studni jako element tradycji i historii”.

- To obecnie najaktywniejsza wieś terenie gminy Wojsławice, dlatego uważam, że trzeba jej pomóc – mówi Henryk Gołębiowski wójt gminy Wojsławice. Inicjatywę powstania świetlicy wiejskiej przyjąłem z radością, gdyż zapowiadałem to z swoim programie wyborczym. Tego typu miejsca są w innych gminach i wiem, że mieszkańcy chętnie z nich korzystają. Chcę, żeby u nas było podobnie.

Wójt Gołębiowski na wyposażenie nowopowstającej świetlicy na dobry początek przekazał telewizor. Co ważne, jest też szansa, że miejscowy zespół „Czerwona Jarzębina” będzie reaktywował swoją działalność.