Kolejny sukces gminy Wojsławice w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do dofinansowania projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wojsławice" z RPO WL na lata 2014-2020. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1.961.828 zł. i jest ona wyższa od wszystkich pozyskanych dotacji przez gminę Wojsławice w latach 2007-2013. Po tej decyzji wartość pozyskanych dotacji w tej kadencji wynosi już prawie 12 milionów złotych i jest już sześć razy większa od efektów poprzednika. Projekt obejmuje termomodernizację 5 budynków: Szkoły Podstawowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Domu Kultury oraz świetlic wiejskich w Nowym Majdanie i Rozięcinie.