W połowie czerwca i lipca 2018 wójt wspólnie ze skarbnik gminy podpisali umowy na dofinansowanie projektu "Instalacje OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice" złożonego w ramach konkursu Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych pod hasłem 100 km. dróg na Stulecie Niepodległości pozyskaliśmy dotację na "Modernizację drogi gminnej od km. 0+000 do km. 0+287 stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Kukawka Gmina Wojsławice". Odebraliśmy także umowę na dofinansowanie projektu "Utworzenie Klubu Seniora "Pogodna Jesień" w Wojsławicach projekt Działanie 11.2 Usługi społeczne zdrowotne dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisali umowę grantową na dofinansowania mikroprojektu „Wojsławice w sieci” w ramach projektu „W sieci bez barier” realizowanego przez Fundację e-Prosperity w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.. Wartość pozyskanych funduszy tylko z tych czterech umów wynosi 2 614 352 zł.