Plac targowy w Wojsławicach zmienia swoje oblicze. Rozpoczęto przebudowę targowiska. Gmina pozyskała dofinasowanie w wysokości prawie 1 mln zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z działania: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” . Dotychczasowy postęp prac jest zgodny z harmonogramem.

Trwa remont budynku po byłej szkole w Majdanie Ostrowskim, remont Synagogi w Wojsławicach i Domu Kultury w Rozięcinie. Jest realizowany dzięki dofinansowaniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku pod nazwą: „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice” . Kwota dofinansowanie 2 537478zł.

"Remont i rozbudowa świetlicy w miejscowości Huta" - to kolejne zadanie realizowane w tym roku w gminie Wojsławice. Na ten projekt pozyskano dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020. Modernizacja świetlicy polega na dobudowaniu nowej części, w której znajdzie się szatnia i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd. Wykonana zostanie instalacja wodnokanalizacyjna oraz elektryczna i schodki wejściowe do świetlicy.