Umowa podpisana. Gmina Wojsławice dostała dofinansowanie do przebudowy drogi Witoldów Stary Majdan. Asfalt zostanie ułożony na prawie 2-kilometrowym odcinku.

7 marca 2018r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się podpisanie umów dotyczących dofinansowania przebudowy dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowę - z rąk wojewody lubelskiego, Przemysława Czarnka odebrał wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski. Umowa dotyczy udzielenia dotacji w wysokości 481 277 zł na realizację przebudowy drogi Witoldów Stary Majdan o długości 1 970 m. Zadanie to będzie polegać na położeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, przebudowie 28 zjazdów do posesji mieszkańców, budowie dwóch peronów przy przystankach autobusowych, wykonaniu oświetlonego przejścia dla pieszych oraz oczyszczeniu rowów i profilowaniu skarp.

Gmina Wojsławice znalazła się w gronie 26 miast i gmin z województwa lubelskiego i była jednym z dwóch samorządów z powiatu chełmskiego, które otrzymały dofinansowanie w tej edycji programu.

Gmina Wojsławice podpisała już także umowę z wykonawcę tego zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo z Hrubieszowa. Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy prace zostaną rozpoczęte na przełomie marca i kwietnia br., a przewidywany umową termin zakończenia remontu to miesiąc lipiec.