W dniu 21 lipca na uroczystym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Chełmie odebrałem  umowę o dofinansowanie projektu z działania gospodarka wodno-ściekowa. Podpisanie umowy dotyczącej drugiego projektu planowane jest w najbliższych dniach.

Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał dofinansowanie na realizację dwóch wniosków złożonych przez Gminę Wojsławice. Pierwszy dotyczy modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków, budowy nowej sieci wodociągowej i oczyszczalni przydomowych. W ramach zadania przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków, wybudowane zostanie 4 km sieci wodociągowej na ul. Grabowieckiej w Wojsławicach i w Putnowicach Wielkich, a 47 gospodarstw otrzyma przydomową oczyszczalnię ścieków.

Drugi projekt obejmuje remont synagogi w Wojsławicach, dawnej szkoły podstawowej w Majdanie Ostrowskim i domu kultury w Rozięcinie. W ramach zadania wszystkie budynki zostaną odnowione i przystosowane do pełnienia nowych funkcji. W synagodze zostanie urządzona profesjonalna i nowoczesna Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej, w Majdanie Ostrowskim powstanie Ośrodek Trzech Kultur, natomiast w Rozięcinie ośrodek dawnych rzemiosł i tradycji.

Pierwszy wniosek złożony został do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1  446 047 zł.  Na 104 wnioski spełniające warunki naboru został sklasyfikowany na 22. pozycji. Drugi wniosek pn. "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego uzyskał łącznie 82 pkt. i znalazł się na wysokim 6 miejscu w rankingu z dofinansowaniem w kwocie 2 537 478 zł.