Wójt Gminy Henryk Gołębiowski i skarbnik Anna Być podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie kolejne 2 umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach PROW 2014-2020.

Pierwsza z nich dotyczy zadania pod nazwą "Remont i rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Huta" i opiewa na kwotę ponad 87 tys. zł. Natomiast dofinansowanie w kwocie 63,5 tys. zł Gmina pozyskała na "Zagospodarowanie i rewitalizację terenu przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach".

Umowy przewidują realizację obu zadań do miesiąca maja 2018 r. przyszłego roku.

Tylko roku 2017  Gmina Wojsławice pozyskała już 5 dotacji. W miesiącu lipcu 2017r. pozyskano ok. 4 mln zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i dziedzictwa kulturowego oraz na opracowanie programu rewitalizacji gminy Wojsławice.