Dnia 3 stycznia Wójt Gminy Henryk Gołębiowski podpisał i osobiście odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka umowę na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa targowiska stałego zlokalizowanego na działce nr 1440/1 w Wojsławicach przy ul. Rynek". Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę blisko 1 mln zł. Wniosek Gminy Wojsławice uzyskał najwyższą punktację spośród wszystkich złożonych wniosków i znalazł się wśród 18 miast i gmin z terenu województwa lubelskiego (i jedynym z powiatu chełmskiego) zakwalifikowanych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania: "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów". Rozpoczęcie prac planuje się już wiosną tego roku.

Planowana inwestycja obejmuje:

  • utwardzenie terenu targowiska poprzez budowę wewnętrznych dróg asfaltowych, budowę chodników, budowę utwardzonych miejsc handlowych, budowę miejsc postojowych dla samochodów;
  • budowę wiaty konstrukcji drewnianej ze stołami stanowiącej docelowa miejsca handlowe w ilości 32 szt.;
  • wyznaczenie 32 szt. miejsc handlowych otwartych;
  • budowę budynku administracyjno-gospodarczego do obsługi targowiska;
  • budowę punktu poboru wody;
  • oświetlenie targowiska 
  • zieleń.