W czwartek 7 września 2017 r. na cmentarzu żydowskim przy ul. Grabowieckiej w Wojsławicach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych i złożenie przy nich wieńców.W uroczystościach uczestniczyła pochodząca z Wojsławic rodzina Yeinanów – Yossi Yeinan z żoną, córką i matką, która obecnie mieszka w Izraelu oraz przedstawiciele Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z dyrektor generalną Moniką Krawczyk,  delegacja Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, Adam Łopocki Przewodniczący Rady Gminy Wojsławice, Wiesław Ciołek Sekretarz Gminy, Jan Kirschenbaum – potomek żydów Wojsławickich, Emma Czarnecka-Durczak wicedyrektor, delegacja uczniów i harcerzy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach-Kolonii oraz mieszkańcy Wojsławic.

Yossi Yeinan  nie krył wzruszenia wydarzeniem, w którym uczestniczył. Na ręce wójta Gminy Wojsławice Henryka Gołębiowskiego złożył podziękowania za wszechstronną pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania pamięci o wielokulturowej przeszłości Wojsławic.

Nowe ogrodzenie cmentarza ufundowały rodziny Winiarz, Metzger i Passaic, których przodkowie mieszkali w Wojsławicach do 1939r. Na teren cmentarza powróciła macewa z grobu Jechiela Michela ben Mordechaj, zm. 8 grudnia 1870r., kupca mieszkającego w Wojsławicach.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z inicjatywy rodziny Yeinanów i przy współpracy z Urzędem Gminy Wojsławice.

W trakcie uroczystości poza wystąpieniami okolicznościowymi odbyła się także wspólna modlitwa za zmarłych, którą poprowadzili: Yehoshua Ellis rabin Gminy Żydowskiej w Warszawie, ks. mitrat Jan Łukaszuk proboszcz parafii prawosławnej w Chełmie, ks. Zbigniew Kasprzyk proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Wojsławicach.

To jest kwintesencja naszej historii trójkulturowości, należnego szacunku i pamięci o byłych mieszkańcach gminy Wojsławice.