W tym dniu Instytut Medycyny Wsi w Lublinie wykonał ponad 200 badań w kierunku boreliozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, badania na 4 alergeny: grzyby, kurz siana, kurze pióra i naskórek  trzody chlewnej.  Z porad specjalistów: kardiologa, neurologa i gastrologa skorzystało 45 osób. NZOZ w Wojsławicach Jakub Wlaź i Andrzej Wlaź sp. j. przeprowadził dla około 100 osób badania EKG, poziomu cukru i cholesterolu i pomiaru ciśnienia. Dzięki obecności mobilnego autobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie aż 17 osób oddało krew. Z usług masażysty skorzystało 15 osób. Kilkanaście osób skorzystało z porad kosmetyczki i higienistki stomatologicznej.

- Przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie przez Urząd Gminy, NZOZ Jakub Wlaź, Andzej Wlaź, Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice przy współudziale Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Całe wydarzenie trwało dłużej niż przewidywano - mówi Wójt Henryk  Gołębiowski. - W imieniu pacjentów i mieszkańców gminy Wojsławice dziękuję wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Wspólnie z lek. Jakubem Wlaziem i pozostałymi organizatorami ustaliliśmy, że będzie to wydarzenie cykliczne – dodaje Wójt.