Zakończyły się prace związane z remontem garażu OSP w  Wojsławicach. To był chyba najbardziej zniszczony budynek zlokalizowany w obrębie Wojsławic.W ramach prac remontowych pokryto dach,  przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej.  Dokonano docieplenia  budynku oraz wymieniono stolarkę okienną. Na zewnątrz budynku i w środku wykonana została nowa elewacja i malowanie.

Garaż wzbogacił się o dwie nowe bramy wjazdowe. Część prac remontowych wykonane zostały przez druhów z OSP, a pozostałą część prac wykonała grupa remontowa z Urzędu Gminy.

Druhowie samodzielnie wykonali także regały na sprzęt i urządzenia pożarnicze, a także wieszaki na mundury.

Środki finansowe na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu wygospodarowano w budżecie Gminy Wojsławice w wysokości 40 tys. zł.

Remont garaży zbiegł się z zakupem nowego samochody pożarniczego dla jednostki Wojsławic, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.   

- Dziękuję druhom strażakom z Wojsławic i wszystkim zaangażowanym w prace remontowe. To kolejny przykład na to, jak mieszkańcy wspólnie z gminą rozwiązują różne problemy. Część świetlicowa remizy OSP oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu, na który złożono wniosek o dofinansowanie  do Programu Polska-Białoruś-Ukraina – mówi Henryk Gołębiowski- Wójt Gminy Wojsławice.